این عروسک  قابلیت نشستن و ایستادن دارد و بصورت یک دوره جدا آموزش داده میشود. در این دوره دوخت سر و بدن ، دست و پا ، دامن و پیرهن ، کفش و نصب اجزای بدن و درست کردن مو با کاموا آموزش داده میشود.

هزینه این دوره 50000 تومان میباشد.